Användarföreningen kommer att förändras genom ägarbytet av ArcCadastre!

Eftersom ArcCadastre nu utvecklas under S-GROUP Solutions ledning där b l a Geosecma ingår kommer föreningens roll att förändras.
Styrelsens sammansättning kommer i framtiden att representera användare i både kommuner, Lantmäteri och konsulter.


För att tillgodose detta kommer 2 representanter från LM att väljas in i styrelsen som adjungerande fram till årsmötet.
Föreslagna representanter är Staffan Lindgren och Bengt Eurenius.
Stadgeändring blir nödvändig liksom utökandet av antal ledamöter i styrelsen.
Eftersom ArcCadastre och Geosecma integreras med varandra, kommer föreningens roll också att
omfatta Geosecma.
Referensgrupper under styrelsens ledning kommer att bildas inom delområden såsom exempelvis
Primärkarta, Geodesi, Datautbyte och Fastighetsbildning m f l

Är du intresserad av att ingå i en specificerad undergrupp, ta kontakt med föreningen!Johan Häggqvist

Ordförande

Lantmäteriet säljer Arccadastre!


I syfte att ytterligare renodla Lantmäteriets verksamhet med fokus på myndighetsutövningen har Lantmäteriet undertecknat en avsiktsförklaring som innebär att vi säljer ArcCadastre till S-Group-koncernen. Koncernen innefattar bland annat företagen Esri Sverige, Esri Finland och S-Group Solutions, som har mycket stort fokus på den kommunala marknaden och Lantmäteriet avseende GIS-programvaror.


S-Group är redan idag en partner i utvecklingen av ArcCadastre, dels som leverantör av ArcGIS plattformen dels som återförsäljare av produkten.
Affären handlar från deras sida om att ta över utvecklingen av produkten ArcCadastre och fortsätta utveckla konceptet tillsammans med de tre kundgrupperna kommuner, Lantmäteriet samt andra digitala kartframställare.


Slutfört vid årsskiftet


I försäljningen ingår hela ArcCadastre-konceptet vilket inkluderar anpassningar för kommunal verksamhet samt fastighetsbildning. Därutöver ingår samtliga rättigheter till varumärket och underliggande avtal.


Arbetet med att överföra produkten till ny ägare kommer att genomföras under hösten inom ramen för ett gemensamt projekt mellan Lantmäteriet och S-Group. Affären väntas vara slutförd till 1 januari 2012.


Användarna påverkas inte


Försäljningen säkerställer en fortsatt positiv utveckling av produkten och användningen av ArcCadastre. Lantmäteriet kommer att behålla nyttjanderätten till våra befintliga licenser. Framtida underhåll kommer att upphandlas enligt lagen om offentlig upphandling (LOU). 


Användarföreningen får ny ägare att kommunicera med och vi ser en spännande framtid med nya möjligheter

Användarseminarium 1 december 2010!

Den 1 december arrangerade vi traditionsenligt ArcCadastre användarseminarium i Stockholm. Vi höll till i Piperska Murens konferenslokaler på Kungsholmen.

Hela 83st deltagare hade tagit sig till Stockholm trots problem med tågtrafiken.

Dokumentation från de olika föredragen finns tillgängliga under fliken ”Ladda ner” i huvudmenyn allteftersom vi får in dem.

Välkomna tillbaka nästa år!

Användarmötet i Borlänge 5-6 maj 2010

 


Årets användarmöte hölls den 5-6 maj i Borlänge, Hotell Galaxen, där både föreläsningar, boende och kvällsaktivitet hölls. Årets tema var Mångsidighet och en del nyheter presenterades också, bl. a den nya Geodesidelen som kommer att medfölja i nästa version och som då ersätter Survey Analyst. Den bygger på Topocad och ser ut att bli ett lyft.


Kvällsaktiveteten bjöd förutom på mat också på underhållning av den italienskfödde musikanten Eddie Oliva med medföljande musikant.
Användarföreningen som i år firar 15-årsjubileum ordnade ett närvarolotteri, där högsta vinsten var en bärbar PC av senaste modell. Vinnare blev Daniel Sundberg.
I samband med mötet hölls även ett årsmöte och val av ny styrelse: Johan Häggqvist omvaldes som ordförande. Övriga ledamöter: Mona Höög, Danfilip Lundberg, Marika Olsson (NY) och Lennart Moberg. Suppleanter: Torbjörn Karlsson och Bengt Fredgren. Som kuriosa kan nämnas att Bengt var med för 15 år sedan när föreningen bildades och var dess första ordförande.

 
Dokumentation från de olika föreläsningarna/sessionerna finns att tillgängliga under fliken ”Ladda ner”  huvudmenyn.


Välkommen tillbaka!