Information

Kortfattad information om föreningens syfte, mål och historia

  • Bildades i Sunne den 27 april 1995 då en interimsstyrelse tillsattes.
  • Vid årsmötet den 14 november 1996 i Nynäshamn tillsattes föreningens första styrelse.
  • Fristående och oberoende förening.
  • Kontaktorgan mellan ägare av programsystem och användare.
  • Förmedla synpunkter och krav på leverantör och programsystem.
  • Verka för samordning och standardisering mellan system som använder och utbyter geografiska data.
  • Genomföra seminarier/kommundagar samt medverka vid användarkonferens tillsammans med ägare av programsystem.
  • Främja kunskapsuppbyggnad och erfarenhetsutbyte.