Dokumentation

Dokument GEOSECMA användarseminarium 8 november 2018

GDPR
En kort redogörelse om GDPR med fokus på personuppgifter för oss som arbetar med samhällsinformation/
geografisk information.
Maria Holmström Mellberg, Senior Counsel, Advokatfirman Lindahl, Stockholm och Vice
ordförande, Forum för dataskydd

3D och visualisering i en mindre kommun
Båstads kommun berättar om hur de med små medel tagit sig vidare med 3D-tekniken. En 360-
kamera är ett av de verktyg man kan använda sig av för att visuellt visa både befintliga förhållanden
samt hur t ex ett nytt bostadskvarter skulle kunna gestaltas.
Annika Jern, kart/GIS chef och Camilla Nermark, planarkitekt, Båstads kommun

Framtidens detaljplaner – 3D
Det har blivit allt vanligare att detaljplaneförslag visualiseras med hjälp av 3D och VR, men själva
plankartan med dess reglerande bestämmelser har till utseendet inte ändrats de senaste 30 åren.
Vilka möjligheter finns med morgondagens detaljplaner, och på vilket vis kan detaljplaner i 3D
hjälpa till att visualisera planerna och göra det enklare att förstå dem?
Anna Sara Bergkvist, Metria

Nationell Plandatabas
Vad är status på arbetet med den nationella plandatabasen och vad innebär den för kommuner och
andra aktörer?
Jenny Carlstedt, Lantmäteriet

Digitalisering av detaljplaner
Digitalisera detaljplaner är ett av stegen som måste till för att uppnå en digital
samhällsbyggnadsprocess. Passet handlar om Höganäs kommuns resa till digitala detaljplaner,
svårigheterna under vägen och nu användningen av resultatet.
Linda Adler, Höganäs kommun

Digitalisering av mät- kartprocessen
Hur arbetar Stockholm Vatten med digitalisering av mät- kartprocessen.
Daniel Petersson, Stockholm Vatten

Nyheter från Esri
Esris plattform utvecklas i snabb takt. Här ges en uppdatering om möjligheterna idag och imorgon.
Vi tittar på nya och uppdaterade appar, fokuserade lösningar samt vad vi kan förvänta oss
framöver.
Oscar Monell, Esri Sverige

GEOSECMA
• Den digitala samhällsbyggnadsprocessen
• Nyheter GEOSECMA 10.5.1 SP1
• GEOSECMA och Portal for ArcGIS – så drar vi nytta av apparna
• GEOSECMA och ArcGIS Pro – nyttja ArcGIS Pro med data från verksamhetssystemen
Claes Francke, S-GROUP Solutions

*****************************************************************************

 

Dokument GEOSECMA användarseminarium 16 november 2017

Förmiddagspasset

Lägesrapport från Svensk Geoprocess
• Kort info ”Vad är svensk geoprocess”
• Information från höstens arbete
• Testdata
• Testmiljö
• Specifikationsarbete
• Mätningsanvisningar.
• Hur kan en kommun förbereda sig?
Lennart Moberg, Karlstad kommun

Story Maps – ett kommunikationsverktyg samt Nyheter från Esri
Kartor förklarar, förenklar och förtydligar information – dessa egenskaper är centrala i
kommunikation. Genom att använda Story Maps i din kommunikation kan du kombinera interaktiva
kartor med bilder, filmer, texter och annan typ av media som förstärker ditt budskap.
Nyheter från Esri
Esris plattform utvecklas i snabb takt. Här ges en uppdatering om möjligheterna idag och imorgon.
Oscar Monell, Esri Sverige

Från mätning till databas
Värnamo kommun visar hur de arbetar under hela processen från mätning i fält till färdig bas. De
visar bland annat hur man vid detaljmätning i fält kan använda objektskoder för att underlätta både
vid mätning och redigering av mätdata. Vilka fördelar finns det med versionshantering av basen och
att använda konverteringstabell när man lägger in mätningarna i en version?
Anna Kloo Andersson, Värnamo kommun

Drönare – ett komplement till traditionell mätning
Värnamo kommun använder sig av drönare för att ta fram projekteringsunderlag till Tekniska
kontoret samt framställning av ortofoton över begränsade områden.
Drönaren är också ett hjälpmedel vid ajourhållning av byggnader i befintlig 3D- modell.
Stefan Vikström, Värnamo kommun

Berätta med dina kartor
ArcGIS Story Maps öppnar nya möjligheter för att presentera geografisk information. Höganäs
kommun visar några olika exempel på hur de presenterar sin geografiska information med
berättande kartor.
Michael Persson, Höganäs kommun

BAL i Helsingborg idag
Helsingborg införde BAL i juni 2016. De berättade förra året om införandet och hur arbetet i
verksamheten fungerade. Nu ett år senare får vi en statusuppdatering.
Maria Ramelius, Helsingborgs kommun

Eftermiddagspasset

Nyheter och framtida planer beträffande geodataprodukter från Lantmäteriet
Lantmäteriet informerar om nyheter och planer beträffande sina geodataprodukter. Bland annat
rapporteras från projekten ”Förnyat kartsortiment” och ”Framtida tillhandahållande av
fastighetsinformation”.
Håkan Oscarsson, Lantmäteriet

City Engine i Värnamo
Värnamo kommun använder City Engine som verktyg för att visualisera 3D-vyer som komplement i
planprocessen via Sketchup och i webvyer som hjälp till beslutsunderlag i bl.a. bygglovsärenden.
Peo Boholm, Värnamo kommun

City Engine i Höganäs
I Höganäs kommun använder vi CityEngine för att uppdatera våra 3D-byggnader. Vi har också som
mål att använda programmet för att visualisera framtida byggnation, dels till allmänheten men
även som arbetsmaterial till handläggarna på Planavdelningen.
Sofie Danielsson, Höganäs kommun

Baskartan i stereo
Jönköpings kommun har sedan 2010 ajourhållit baskartan fotogrammetriskt med hjälp av beställda
flygfotograferingar som ett komplement till terrester mätning.
Vid bytet av kartplattform till GEOSECMA var det ett krav att ESPA fortsatt skulle kunna användas
som verktyg för stereokartering.
Vi beskriver underlag, arbetsmetodik och utrustningsbehov samt visar exempel på Jönköpings
användning av ESPA idag och framöver
Marica Bancila, Jönköpings kommun

Status för Svensk Geoprocess och GEOSECMA
Vi på S-GROUP Solutions följer noga Svensk geoprocess arbete och anpassar GEOSECMA i lämplig
takt efter projektets rekommendationer. Med GEOSECMA kan man redan nu skapa kartor och
informationsgrupper enligt Svensk geoprocess samhällsbyggnadskartor såsom baskarta, grundkarta
o.s.v. Vi ser också över GEOSECMAs datamodell för att säkerställa att vi följer de objekttyper som
rekommenderas.
Niclas Cederlund, S-GROUP Solutions

Nyheter i GEOSECMA
• Fysisk planering
• Lägenheter i BAL
• LVDB
• Förändringar i ÖFF – hur påverkar det?
• Grävtillstånd
Tony Wilsson, S-GROUP Solutions

 

Dokument GEOSECMA användarseminarium 22 november 2016

Detaljplan från start till mål och vägen dit (John Hellman, Helsingborgs stad)

ArcGIS Online, Portal och appar (John Smaaland, ESRI Sverige)

Hur vi använder Portal för ArcGIS i Trelleborg (Åsa Franzén, Trelleborgs kommun)

Användning av 3D-visualisering i verksamheten (Danfilip Lundberg Värnamo kommun)

Samverkan gällande GIS-projekt mellan kommunen och Gymnasie/Grundskolorna (Liselotte Andersson och Martin Röllgård Värnamo kommun)

Kommungeografisk sammarbetsplattform KGSP (Mikael Göthammer, S-GROUP)

GEOSECMA stödjer Svensk Geoprocess (Niclas Cederlund, S-GROUP)

Grävtillstånd – ny modul (Mikael Göthammer, S-GROUP)

Datainsamling i fält – appar gör arbetet enklare (John Smaaland, ESRI Sverige)

 

Från noll koll till full koll, nu är vi på gång. Tjänstebaserad uppdatering (Dylan Selway och Maria Ramelius, Helsingborgs stad)

 

Vilka effekter vill användare få ut av GEOSECMA för ArcGIS (Mikael Göthammer, S-GROUP)

 

Dokument GEOSECMA & ArcCadastre användarseminarium 26 november 2015

GEOSECMA inom Gästrike Vatten AB (Nils-Erik Dahlsten, Gästrike vatten)

Användandet av BAL i GEOSECMA Kartan under 1 år (Johan Häggqvist, Trelleborgs kommun)

GEOSECMA i Geoassistans (Åsa Lundin, Smedjebackens kommun)

GEOSECMA i Geoassistans (Filip Albinsson, Metria)

Svensk Geoprocess, ett samverkansprojekt för harmonisering av Geodata (Allan Almqvist, Malmö stad)

Digitalisering av befintliga detaljplaner (Michael Persson, Höganäs kommun)

5 steg för att sprida nyttan med geografisk information (Lars Backhans, ESRI Sverige)

Nyheter i GEOSECMA 10.3 (Marika Olsson, S-GROUP Solutions)

GEOSECMA och ArcGIS Online (Mikael Göthammer, S-GROUP Solutions)

 

Dokument GEOSECMA & ArcCadastre användarseminarium 6 november 2014

Nyheter i ArcGIS 10.3 (Annika Hermodsson Hylten, ESRI Sverige)

Information från S-GROUP-solutions 2013

GEOSECMA_Fysisk_planering_ArcCadastre_Fastighetsbildning_GEOSECMA_Primärkarta

Annons tidningen Stadsbyggnad_01-2013

Annons tidningen Stadsbyggnad_02-2013


Dokument GEOSECMA & ArcCadastre användarseminarium 12 september 2013

Tjänstebaserade möjligheter (Emil Ciepielewski, Lantmäteriet)

Geosecma för ArcGis Ledning VA (Magnus Fundberg, Eskilstuna Energi & Miljö AB)

Dokument GEOSECMA & ArcCadastre användarseminarium 6 december 2012

I framtiden kommer alla att ha GIS i fickan (Lars Backhans, VD Esri Sverige AB)

Utvecklingsstrategi för ArcCadastre och GEOSECMA (Hans-Göran Wilhelmsson, VD S-GROUP Solutions)

ArcCadastre och GEOSECMA för ArcGIS (Lars-Göran Bergsman, GIS-chef Växjö kommun)

I Autoka_PC:s avveckling inom Lantmäteriet m.m. (Pellas Mats Andersson, Lantmäteriet)

Ny Export DWG/DXF i ArcCadastre/GEOSECMA (Lennart Wallenborg, Business Area Specialist)

Kan vi lita på gränsernas geometri i den digitala registerkartan? (Lennart Moberg, Karlstads kommun)

Dokument ArcCadastre användarseminarium 1 december 2011.

På gång  – ArcCadastre! (Jan Nordin Lantmäteriet)

Karthantering / översvämningsplanering (Thomas Florqvist & Johan Asplund Karlstad kommun)

Att arbeta med OGC-standards i ArcCadastre (Lars Robertsson ESRI)

Möjligheter med Open Source (Ulf Minör Malmö stad & Tilda Brage Lunds kommun)

Dokument ArcCadastre kommundagar 4-5 april 2011.

Vad kan ESRI tillföra ArcCadastre? (Cecilia Jansson Esri s-group)

Hur fungerar supporten för ArcCadastre (Filip Albinsson Metria)

ArcCadastre 3.0 Attributhantering (Ulf Merkel Lantmäteriet)

ArcCadastre jobbdatabas (Richard Nylander Lantmäteriet)

Sverigemodellen och förenklade Fastighetsmodellen (Richard Nylander Lantmäteriet)

Geodatasamverkan (Gunnar Lysell Lantmäteriet)


Dokument ArcCadastre användarseminarium 1 december 2010.

Nästa version av ArcCadastre (Jan Nordin,  Mikael Åhlberg m.fl. LM)

VA-banken i ArcCadastre (Anne Wolgast VA-utveckling)

Ärendehandläggning i ArcCadastre och Trossen (Cecilia Trolin LM)

Enkel Fastighetsmodell (Richard Nylander LM)