Välbesökt användarseminarium

Den 8 november arrangerade användarföreningen traditionsenligt sitt årliga användarseminarium och även denna gång höll vi till på Piperska Muren på Kungsholmen. Årets seminarium lockade ca 75st deltagare som fick ta del av många intressanta föredrag med goda exempel från användare och även information från systemleverantören.

De första dokumenten från de olika föredragen finns nu upplagda under fliken ”Dokumentation” och vi lägger ut fler allt eftersom vi får in materialet från föreläsarna.

 

Styrelsen vill tacka alla som deltog och önska er välkomna tillbaka nästa år.