Användarföreningen på ArcGIS och GEOSECMA Konferens 2018

Användarföreningens representanter finns på plats under hela konferensen.
Under konferensen hålls årsmöte och du anmäler ditt deltagande direkt till mejladressen info@geosecma-anvandarforening.se.
För de som anländer kvällen innan konferensen anordnar Användarföreningen studiebesök på Malmö Chokladfabrik.

 

MVH

Styrelsen