Välkommen till Geosecma användarförening!

Vi är en fri och oberoende intresseorganisation för kommuner och andra användare av Geosecmas verksamhetsmoduler och applikationer. För närvarande är vi 128 medlemskommuner och ett antal andra organisationer runt om i Sverige.

 

Geosecma användarförening verkar för att vara en länk mellan leverantören S-Group Solutions och medlemmarna. Bland annat så genomför vi seminarier och medverkar på ArcGIS/Geosecmas årliga användarkonferens. Vi har även regelbundna möten med S-Group Solutions.

Vi vill också främja kunskapsuppbyggnad och erfarenhetsutbyte hos er Geosecmaanvändare.

 

Den här webbplatsen kommer vi under året att utveckla för att inbjuda till erfarenhetsutbyte, synpunkter och diskussioner. Mer om detta kommer inom kort.

Webbplatsen är under uppbyggnad…